این پروژه به عنوان شهرک مسکونی در شهرجدید پرند در سال 1387 آماده بهره برداری شده است که آتی سازان به عنوان پیمانکار اصلی در زمینه آسانسور آن فعالیت دارد

این پروژه 120 واحدی که احتیاج به پنج دستگاه آسانسور داشته است بعد از بررسی های فنی به عهده شرکت آتی سازان گذاشته شد

مشاوره , طراحی , فروش آسانسور برانکارد بر و آسانسور نمونه بر آزمایشکاه ساختمان پزشک قانونی استان قزوین